یادداشت احسان رفیعی در روزنامه دنیای اقتصاد

از طریق لینک زیر می توانید یادداشت احسان رفیعی مدیرعامل شرکت ایده پردازان مهدیار (دنیای وب ) مطالعه کنید .
http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1064078