توسعه وب سایت

امروزه اکثر مجموعه ها برای ارتباط بیشتر با مخاطبان خود و یا فروش محصولات خود نیازمند به وب سایت هستند و بعضی از افراد در هنگام طراحی وب سایت ملاک اصلی خود را میزان قیمت قرار می دهند و از فاکتورهای دیگر هماننند تخصص آن شرکت و نمونه کارها غافل می شوند و به توسعه وب سایت خود در آینده نمی اندیشند حتی این نکته را هم جویا نمی شوند که آیا مجموعه ای که قرار است برای آنها طراحی وب سایت انجام دهد یک مجموعه ثبت شده است و یا اینکه یک مجموعه غیرثبتی است که آینده مجموعه های غیرثبت شده نامشخص است. پس پیشنهاد ما این است برای راه اندازی وب سایت خود از یک شرکت ثبت شده و یک تیم مختصص را به خدمت بگیرید تا در آینده با مشکلاتی از قبیل توسعه وب سایت مواجه نشوید.

توسعه وب سایت

توسعه وب سایت

وقتی به مرحله توسعه وب سایت قدم می گذارید، مطمئن شوید سه چیز را بررسی کرده اید: قیمت پیشنهادی و تفکیک هزینه های هر مرحله؛ زمان های تحویل طراحی و متن های اولیه، یک نسخه آزمایشی و نسخه نهایی از وب سایت خود و چیزهای خاصی که تحویل دادنی هستند.