پیش‌بینی‌های گارتنر برای امنیت سایبری در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵

برای چند سال آینده، تحلیلگران گارتنر محیطی را پیش بینی می کنند که در آن تمرکززدایی بیشتر، افزایش مقررات و پیامدهای امنیتی شدیدتر خواهد بود. این مفروضات برنامه ریزی استراتژیک را در نقشه راه خود برای سال پیش رو قرار دهید.

تا پایان سال ۲۰۲۳، قوانین مدرن حفظ حریم خصوصی داده ها، اطلاعات شخصی ۷۵ درصد از جمعیت جهان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

GDPR اولین قانون مهم حریم خصوصی مصرف کننده بود، اما قوانین دیگری نیز به سرعت تصویب شدند، از جمله قانون حفاظت از داده های شخصی ترکیه (KVKK)، قانون عمومی حفاظت از داده های شخصی برزیل (LGPD)، و قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا (CCPA). حوزه مدیریت این قوانین به این معنی می باشد که چندین قانون حفاظت از داده ها در حوزه های قضایی مختلف مدیریت می شود و مشتریان می خواهند بدانند چه نوع داده هایی از آنها جمع آوری و چگونه از این اطلاعات استفاده می شود. همچنین به این معنی است که شما باید روی اتوماسیون سیستم مدیریت حریم خصوصی داده خود تمرکز کنید. در مورد نحوه انجام این کار، اساساً، با استفاده از GDPR، می‌توانید عملیات امنیتی را استاندارد کنید و سپس آن را برای حوزه‌های قضایی فردی تنظیم کنید.

منبع: ویرگول، افتراک هوشمند