نام پروژه نرم افزار ثبت حضور و غیاب

  • توضیحات پروژه

    نرم افزار اختصاصی حضور و غیاب دنیای وب شامل ثبت پرونده افراد، ثبت حضور و خروج، گزارش های زمانی برای بازه های زمانی مختلف، گزارش روزانه و گزارش ورود افراد است که وارد شده اند ولی هنوز خروج آنها ثبت نشده است. همچنین گزارش گیری مالی بر اساس فرمول های مختلف و مدت حضور بر اساس فرمول پانسیون ثبت و هزینه آن نیز اعلام می شود. این نرم افزار مبتنی بر وب است.

  • گروه پروژه

    نرم افزار اختصاصی دنیای وب

  • مدت زمان پیاده سازی پروژه

    40 روز کاری

  • لینک پروژه

آخرین نمونه کارها

اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری نیاز داری؟

0936-155-32-18

308 - 28 - 284 - 021