اهدای لوح سپاس انجمن علمی دانشکده خبر به پاس طراحی وب سایت

انجمن علمی روابط عمومی دانشکده خبر به پاس طراحی وب سایت سلسله نشست های روابط عمومی علم تا عمل از دنیای وب تقدیر به عمل آورد.

نخستین نشست روابط عمومی علم تا عمل در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد که در این برنامه از وب سایت این سلسه نشست ها توسط دکتر گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین‌الملل شهرداری تهران رونمایی شد.

مفتخر هستیم که انجام این طراحی وب سایت توسط دنیای وب بوده است که به پاس تشکر این مجموعه از مدیرعامل شرکت لوح تقدیری به آقای رفیعی اهدا نمودند.