آرشیو اپل واچ

تهدیدی دیگر برای فروش اپل واچ

اکسیژن سنج اپل واچ به اندازه یک دستگاه پزشکی قابل اعتماد است

نسل جدید ساعت های اپل،تب بدن را تشخیص می دهند

پیکسل واچ،نخستین ساعت هوشمند گوگل معرفی شد