آرشیو تیک تاک

تیک تاک پردرآمدترین اپلیکیشن شناخته شد

اضافه شدن دکمه دیس لایک به تیک تاک

زیر بار نرفتن متا برای عمدی بودن حفره صوتی اینستاگرام

قابلیت جدید و تیک تاکی اینستاگرام

آغاز فعالیت آزمایشی اسنپ چت پلاس

افزوده شدن بازی به تیک تاک

راهنمای استفاده از ریلز اینستاگرام