آرشیو مارک زاکربرگ

قابلیت کانال اینستاگرام رسما معرفی شد

اخراج هزاران کارمند شرکت مادر فیسبوک

خروج متا از فهرست ۲۰ شرکت برتر دنیا