آرشیو مصرف انرژی گوگل

گوگل ویژگی های رم و صرفه جویی در انرژی را به مرورگر کروم اضافه کرد