آرشیو پست اینستاگرام

امکان انتشار لینک در پست‌های متنی اینستاگرام

فیلتر شدن واژه های خاص در پست های پیشنهادی اینستاگرام

جلوگیری از بازنشر پست اینستاگرام در استوری دیگران

بیشتر شدن محتواهای ویدیویی در اینستاگرام

قابلیت جدید اشتراک گذاری متن در اینستاگرام

بهترین ساعت انتشار پست در اینستاگرام

پین کردن پست به صفحه پروفایل در اینستاگرام

توسعه فیلتر محتوای حساس در اینستاگرام

آموزش جامع تنظیمات اینستاگرام

راهنمای استفاده از ریلز اینستاگرام

دانلود پست و استوری های اینستاگرام